Bác sĩ trả lời: Viêm bàng quang cấp tính có nguy hiểm không?