Biểu hiện đau tức bàng quang là dấu hiệu của bệnh gì?