Cấy que tránh thai an toàn không, có bị ảnh hưởng gì không?