Góc giải đáp: Chi phí thu hẹp cô bé giá bao nhiêu tiền?