Dấu hiệu nhận biết bệnh khô âm đạo và cách điều trị