Dương vật bị cong có sao không – Có gây ảnh hưởng gì không