Giải đáp thắc mắc: Vá màng trinh có an toàn không?