Hẹp bao quy đầu ở người trưởng thành – Cách điều trị