Nam giới bị viêm mào tinh hoàn phải kiêng những gì?