Nhiễm trùng bàng quang – Triệu chứng, nguyên nhân gây bệnh