Phẫu thuật thu nhỏ cô bé – hiệu quả trên cả sự mong đợi