Phẫu thuật tràn dịch màng tinh hoàn có phải nằm viện không?