Quan hệ nhiều có sao không – Có ảnh hưởng gì không