Hỏi đáp bác sĩ: Tân trang vùng kín sau sinh, nên hay không?