Sau sinh có nên thực hiện thủ thuật làm tăng nhạy cảm điểm G không?