Viêm bàng quang có nên quan hệ hay không? Hỏi đáp bác sĩ