Bệnh viêm bao quy đầu cấp tính – Nguyên nhân gây bệnh