Viêm niệu đạo mãn tính ở nam giới – Biểu hiện – Biến chứng của bệnh