Bị viêm phần phụ có quan hệ được không? Cần lưu ý những gì?