Bác sĩ giải đáp: U tuyến tiền liệt có nguy hiểm không?