Viêm tuyến tiền liệt có quan hệ được không? Bác sĩ trả lời